Σελίδες

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

What It Is

It is nonsense

says reason
It is what it is
says love


It is misfortune
says calculation
It is nothing but pain
says fear
It is hopeless
says insight
It is what it is
says love

It is ludicrous
says pride
It is foolish
says caution
It is impossible
says experience
It is what it is
says love

                                            by Erich Fried

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου